‎اجرای هفت طرح اقتصاد مقاومتی با هدف برخورداری عشایر از اشتغال پایدار ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ رئیس سازمان عشایر ایران گفت: در مناطق عشایری، هفت طرح به عنوان طرح اشتغال پایدار در قالب اقتصاد مقاومتی و با هدف برخورداری عشایر از اشتغال پایدار در دستورکار قرار دارد.  

برگزاری بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در بندرعباس ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ برگزاری بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در بندرعباس