خبرها


سامانه ارتباطات مردمی ۳۳۱۵(صدای کشاورز)در هرمزگان راه اندازی شد

علی اصغر خلیلی مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در این خصوص گفت : این سامانه  تماس های دریافتی از کشاورزان  را دریافت می کند تا مطالبات مردمی را به نتیجه برساند; همچنین پیشنهادات آنها را از این طریق  به گوش مسئولین برسانیم.

وی ادامه داد : سامانه صدای کشاورز  با شماره رایگان 3315  برای دریافت مطالبات، انتقادات و پیشنهادات کشاورزان عزیز و زحمتکش  طراحی شده است که در اسرع وقت به مسائل منطقی مطرح شده از این طریق پاسخ داده می شود که بر این اساس شان مردم نیز حفظ می شود. 

خلیلی افزود :  در گذشته مطالبات مردمی به شکل حضوری و از مسافت های طولانی دریافت می شد  ولی در این سفر با راه اندازی سامانه ای برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردمی با شماره 3315  این اقدام به صورت تلفنی صورت می گیرد و کارکنان روابط عمومی سازمان  به صورت مستقیم پاسخگوی مردم خواهند بود.

مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت:این سامانه در راستای ایجاد بستر دولت الکترونیکی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و زمان مردم ایجاد شده است.

وی در پایان تصریح کرد:امیدواریم با انجام این خدمت, مردم بخشی از وقت خود را در جهت انجام سایر امور ذخیره کنند و با استفاده از آن از رفت و آمدهای غیر ضروری جلوگیری کنند.