خبرها


رییس مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی با اعضای فعال سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان دیدار کرد

دکتر پیمان فلسفی رییس مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی با اعضای فعال سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مسئولین پایگاه های بسیج ادارات و سرگروه های حلقه های صالحین دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ دکتر فلسفی رییس مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی عصر روز پنجشنبه مورخ 23 اسفندماه 97 با اعضای فعال بسیج در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان،  مسئولین پایگاه های بسیج ادارات و سرگروه های حلقه های صالحین دیدار و گفتگو کرد.

 وی گفت: خدا محوری، تکلیف محوری، مردم دوستی، ساده زیستی، شفافیت و صداقت و ولایت پذیری از شاخصه های فرهنگ بسیجی است.

فلسفی ادامه داد: فرهنگ یک جامعه هویت و شناسنامه آن جامعه است و عزت، خودباوری، تلاش و پشتکار در پرتو فرهنگ شکل می گیرد، اما فرهنگ بسیجی باید تبلیغ شود تا سبک زندگی با فرهنگ بسیجی شکل گیرد.

رییس مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: پایگاه های بسیج در خدمات رسانی به مردم باید با هم افزایی و بصیرت موجب نشاط و امید در جامعه باشند.

گفتنی است مراد بارانی فرمانده پایگاه بسیج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این جلسه به تشریح عملکرد پایگاه بسیج پرداخت.