مدیریت امور زراعت

شرح وظایف :

الف) برنامه ریزی و نظارت بر طرح های زراعی :

1- طرح های خودکفائی گندم

2- افزایش تولید نباتات زراعی، سبزی و صیفی ، گوجه فرنگی ، بادمجان  ، کدو و خیار سبز

3-افزایش تولید پنبه و دانه های روغنی (کلزا ، کنجد ، گلرنگ )

4-افزایش تولید ذرت و نباتات علوفه ای (سورگوم ، جو ، یونجه ، ارزن )

 

ب) دبیر بیمه محصولات کشاورزی

 

ج) دبیر الگوی کشت

 

د) دبیر کمیته کود


مشخصات پرسنل :

نام ونام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن

سیدرضا امیری زاده

مدیر

 

 

غلامرضا خاکسار

معاون مدیر

 

 
محسن امیری کارشناس زراعت