مدیریت امور اداری

 

امام علي مي فرمايد: پس نيروهاي مسلح به فرمان خدا  ، پناهگاه و استواري رعيت ، زينت و وقار زمامداران ، شكوه دين و راههاي تحقق امنيت كشورند.

فرماندهي معظم كل قوا حضرت آيت اله خامنه اي : خدمت وظيفه عمومي واقعا مقدس است كه در جنگ و صلح ، در صف اول نيازهاي ملت و كشور قرار دارد. همه خانواده ها و همه آحاد جوانان ، بايد اهميت آن را درك كنند و با شوق و علاقه به آن بشتابند.

در حكومت اسلامي :

1-    سرباز تبلور همت و غيرت هر جوان ايراني است .

2-    سربازي دل كندن از اميال و علايق شخصي و دل سپردن به مصالح ملي است.

3-    سرباز ، نگهبان دين ، مردم و ميهن است.

4-    سربازي دفاع از دين ، عترت و پاسداري از حرمت خون شهيدان است.

عنوان سربازي كه به كليه اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران كه مكلف به انجام نظامي سرباز ناميده مي شوند و فرصت را غنيمت شمرده به عنوان سربازي ، متدين ، منظم ، شجاع، و دلسوز در زير پرچم نظام مقدس جمهوري اسلامي با حاكميت و محوريت ولايت فقيه مممنوعيات خويش مي افزاييد لذا تعدادي از مشمولان با توجه به عنايات مقام معظم رهبري ( مدظله العالي ) مبني بر تامين بخشي از كمبود نيروي انساني در وزارتخانها ، سازمانها و در اجراي اصل 147 قانون اساسي و برابر با قوانين و دستور العمل نيروهاي مسلح پس از گذراندن آموزش رزم مقدماتي به سازمان هاي مربوطه مامور مي شوند. و در طول خدمت مقدس سربازي هموار سعي نمايند با حفظ ارزشهاي اخلاقي ، اسلامي ، نماينده اي شايسته از سوي وزارتخانه در روستاها و مناطق محروم باشند. و همچنين در بازديدهاي بعمل آمده از سازمانها در نقاط مختلف كشور نمايانگر آن است كه سازمانها استفاده كننده خوب و مناسبي از تخصص مشمولان كه از طرف دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي معظم كل قوا اول هر سال به وزارتخانه ابلاغ و از طرف اداره كل امور اداري به تفكيك مقاطع و ر شته تحصيلي به كليه سازمانها اعلام مي گردد.

1-    زمان اعزام ماههاي زوج (ارديبهشت ، تير، شهريور ، آبان ، دي ، اسفند ) مي باشد

2-  سازمان مدارك لازم را براي اعزام مربوط به اداره كل تحويل  و بعد از مراحل امضاء توسط مقام عالي وزارت به دفتر عمومي حفاظت اطلاعات فرماندهي معظم كل قوا جهت صدور امريه ارسال مي گردد.

3-  امريه صادره ( موافقت ) از دفتر عمومي به سازمانها اعلام تا سرباز جهت گذراندن آموزش نظامي با هماهنگي حوزه وظيفه استان مربوطه به پادگان اعزام شود.

4-  اعزام  مشمولان عادي براي گذراندن آموزش نظامي به پادگانهاي ارتش و سربازان سازندگي براي گذراندن آموزش نظامي به پادگان شهداء كرمانشاه ، سرباز روحاني پادگان آموزشي تيپ امام جعفر صادق (ع) مستقر در قم انجام مي شود.

5-   سربازان روحاني با هماهنگي آموزش عقيدتي و بعد از انجام مراحل گزينش و صدور امريه از طرف حوزه علميه قم براي كل كشور و حوزه علميه خراسان براي استانهاي خراسان رضوي ، جنوبي و شمالي جذب و مشمول خدمت مي شود كه آموزش نظامي آنها در سال يك مرتبه در تيرماه انجام مي شود.

6-  مشمولان عادي بعد از گذراندن آموزش نظامي از طرف يگان مربوطه به اداره كل و جهت ادامه خدمت به سازمان درخواست كننده معرفي ميشوند.

7-  سربازان سازندگي بعد از گذراندن آموزش نظامي در پادگان شهداء كرمانشاه با مراجعه نماينده اداره كل به پادگان و ارائه معرفي نامه توضيحات لازم جهت معرفي مشمولان به لشكر تيپ مستقر در استان و سپس گذراندن آموزش تخصصي در مركز آموزش امام علي (ع) بابل و شهيد مطهري روانسر كرمانشاه و اتمام آموزش تخصصي با مراجعه نماينده اداره كل و ارائه معرفي نامه جهت ادامه خدمت به استان مربوطه و توضيحات لازم در خصوص قوانين و مقررات مشمولان به استان محل خدمت معرفي مي شوند.

8-    ارائه گزارش كار مشمولان (عادي ، سازندگي ، روحاني ) هر سه ماه يكبار به يگانهاي مربوطه

9-  قوانين و مقررات مشمولان از طرف ستاد كل نيروي هاي مسلح به وزارتخانه ها اعلام و از طرف اداره كل به تمام سازمانها ابلاغ مي گردد.

 


 قوانين كلی امر يه سربازان سازندگی

 

طرح سربازان سازندگی با استناد به اصل 147 قانون اساسی و ماده 37 قانون مقررات اداری و مالی (استخدامی) وزارت جهاد كشاورزي (مصوبه مجلس شورای اسلامی) توسط معاونت آموزش و ترويج سازمان تات تهیه و به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال گردید که پس از انجام اصلاحات و تغیيراتی مورد موافقت فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفته و به وزارت جهاد كشاورزي جهت اجراء ابلاغ و پس از آن جذب و بکارگیری مشمولان طرح از اواخر سال 1378 آغاز گردید. و تاكنون ادامه دارد.

 

شرایط جذب متقاضيان گذراندن دوره سربازي :

- مدرك تحصيلي متقاضيان مي بايست مرتبط با وظايف تخصصي وزارت جهاد كشاورزي باشد .

- فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی کشاورزی در مقطع فوق دیپلم ، لیسانس و بالاتر

- نداشتن خدمت قبلی

-  افراد بومی مناطق در اولویت جذب هستند

- نداشتن غيبت حتي يك روز

 

مراحل جذب:

- داوطب بعد از ارسال دفترچه آماده به خدمت و دریافت تاریخ اعزام ، 4 ماه قبل از اعزام به اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان مورد نظر مراجعه کرده و در صورتی که آن مديريت محل استقرار جهت متقاضي جهت اعزام در تاریخ مذكور داشته باشد ، نامه ای را جهت معرفی سرباز به سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان (مديريت ترويج و هماهنگي كشاورزي)  ارسال می کند. پس از بررسی مدارک و طی مراحل اداری مشخص نسبت به اخذ امریه داوطلبان جهت خدمت در طرح سربازان سازندگی اقدام میشود.

نکات مهم در روند جذب:

- کسری خدمت سربازان ، ناشی از فعالیت  و همکاری با بسیج حداکثر 3 ماه پذیرفته میشود. لذا از جذب مشمولانی که بیش از 3 ماه کسرخدمت دارند خودداری ميگردد.

- با عنایت به بومی بودن طرح ، جذب سربازان هر شهرستان از همان شهرستان مربوطه انجام میگیرد. در صورت اجبار و جذب از مرکز استان یا شهرستان های همجوار می بایست کلیه امکانات رفاهی و اسکان سربازان فوق توسط شهرستان مربوطه تامین گردد.

- مشمولان وظیفه پس از طی دوره آموزش نظامی در نيروي زميني سپاه پاسداران برای حضور در مناطق روستائی و عشایری طی یک دوره آموزش های تخصصی لازم را می بینند.

- جابجاي سربازان در طي دوران خدمت ممنوع مي باشد

- كليه سربازان موظف به تكميل دفتر گزارش كار  روزانه مي باشند

- كليه سربازان 24 ساعت شبانه روز در اختيار سازمان جهاد كشاورزي مي باشند

- تمام مقررات اداري سازمان نيز مشمول سربازان مي باشد

- رعايت نظم و انظباط اداري توسط مشمول الزاميست .

 

محل استقرار سربازان سازندگی:

- به غیر از افسر رابط که در مدیریت هماهنگي ترویج كشاورزي استان استقرار دارد بقیه سربازان الزاماً در محل های مراکز  ترويج خدمات جهاد کشاورزی مستقر در دهستان و روستاها به کار گرفته میشوند.

 

وضع ظاهر سربازان:

- سربازان سازندگی موظف به پوشیدن لباس فرم متحدالشکل و مصوب وزارت جهاد کشاورزی می باشند.

- موی سر و محاسن سربازان سازندگی در طول خدمت مانند سربازان عادی نیروهای مسلح میباشد.

 

 مدارك مورد نياز :

1)         4 قطعه عکس 4*3

2)         4 سری فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات

3)         4سری فتوکپی کارت ملی

4)         4سری فتوکپی نامه معرفی به نظام وظیفه (برگ فارغ التحصیل شدن از دانشگاه)

5)         4 سری فتوکپی برگ اعزام (برگ سبز)

6)         نامه معرفی از جهادکشاورزی شهرستان محل خدمت