مدیریت توسعه بازرگانی

 شرح وظایف :


- تدوین راهبردها، سیاست ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی.
- مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات.
- سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات.
- انتخاب ابزار تعرفه ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی.
- سیاست گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی.
- برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره های تامین، ذخیره سازی و توزیع کالا و محصولات.
- ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های مرتبط. 
 

 مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

عزیز سیدی مدیر    
مهرداد کریم پور مطلق کارشناس تنظیم بازار    
صولت دخت متولی کارشناس تنظیم بازار    
اسماعیل پورقاسمی کارشناس تنظیم بازار