پورتال اينترنتي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان:

www.hormozgan-agri-jahad.ir        www.h-a-j.ir

صندوق پست الكترونيك سازمان:

info@hormozgan-agri-jahad.ir

 

شماره تلفن گوياي سازمان:            ۳۳۶۶۳۰۰۷

دفتر رئيس سازمان:                        ۳۳۶۶۲۰۶۲

روابط عمومي سازمان:                   ۳۳۶۷۲۰۳۱

تلفن خانه سازمان:                      ۵-۳۳۶۶۲۵۴۱

نمابر دفتر رئيس سازمان:               ۳۳۶۶۲۰۶۰

نمابر دبيرخانه:                               ۳۳۶۶۲۰۶۱ 

كد پستي سازمان:                   ۷۹۱۵۸۵۷۴۹۹

مديريت پيامها

 


 

اطلاعات تماس با دستگاه و واحدهاي وابسته

 

 • ساختمان مركزي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان:  بندرعباس - بلوار امام خميني(ره) - خيابان طلوع
 •   مجتمع آموزشی: بندر عباس -  بلوار امام خمینی(ره) - روبروی ناحیه انتظامی - منازل سازمانی شیلات (تلفن : 34313810 - 34313822   نمابر : 33413576)
 •  شرکت خدمات حمایتی: بندرعباس - بلوار امام علی(ع) - پشت معاونت برنامه ریزی (تلفن : 33678312 - 33678313   نمابر: 33678310 دفتر ریاست : 33671159)
 •  شیلات: بندرعباس  - بلوار امام خمینی(ره)   (تلفن : 33333221   نمابر : 33332843)
 •  منابع طبیعی : بندرعباس - سه راهی فرودگاه - کد پستی 7916993815  (تلفن : 33665549 - 33665550 -33665551 نمابر : 33665548)
 •  دامپزشکی: بندرعباس - خیابان طلوع  (تلفن : 33667831-33662396 نمابر : 33662384)
 •  پژوهشکده: بلوار امام خمینی(ره) - صندوق پستی 791451597 (تلفن :33333390 نمابر : 33340017)
 •  مدیریت بندرعباس: بلوار امام خمینی -  روبروی بیمارستان خاتم الانبیا ء   (تلفن :34313820 - 34313821   نمابر : 34313811)
 •  مدیریت بندرلنگه: بلوار امام خمینی - صندوق پستی 1158  (تلفن : 07622222671- 07622222670 - 07622223455 نمابر : 07622222032)
 • مدیریت بستک: بلوار آیت ا... خامنه ای - روبروی پمپ بنزین   (تلفن : 07643224689 - 07643224690   نمابر : 07643222654)
 •  مدیریت رودان: بلوار شهداء  (تلفن : 07664223550 - 07664222251  نمابر : 07664222060)
   مدیریت میناب: میدان 22 بهمن - بلوار رسالت - صندوق پستی 8981636335  (تلفن : 07652282336 - 07652282136  نمابر : 07652283355)
 •  مدیریت قشم: کیلومتر 5 جاده درگهان - جنب شرکت نفت   (تلفن : 07635227450 - 07635227167   نمابر : 07635227451  )
 •  مدیریت جاسک: خیابان خاتم الانبیاء - جنب فرمانداری   (تلفن : 07665222764- 07665222766  نمابر : 07665222765)
 •  مدیریت حاجی آباد: خیابان امام خمینی - روبروی شبکه بهداشت  (تلفن :07634224850 - 07634224860 نمابر : 07634223003)
 • مدیریت پارسیان: بلوار شهدای گمنام - کد پستی 797714722 (تلفن : 07644622929 - 07644622892  نمابر : 0744622520)
 •  مدیریت سیریک: میدان کشاورز - بلوار امام خمینی(ره)   (تلفن : 07662623419   نمابر : 07662623319)
 •  مدیریت بندرخمیر: بلوار امام خمینی(ره) - جنب انبار شهرداری ص پ 145  (تلفن : 07632244440 - 3222309   نمابر : 0763222330  )
 •  مدیریت بشاگرد: ساختمان اداری سردشت، روبروی بانک ملی، خیابان معلم   (تلفاکس : ۰۷۶۴۲۵۳۱۳۴۱-۳)