اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

بررسی وضعیت بیمه بخش کشاورزی پارسیان

کمیته بیمه پارسیان با دستور کار گزارش پیشرفت وضعیت بیمه دامی و کشاورزی، تشریح تعرفه های جدید و بررسی مسائل و مشکلات این بخش در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

کمیته بیمه پارسیان با دستور کار گزارش پیشرفت وضعیت بیمه دامی و کشاورزی، تشریح تعرفه های جدید و بررسی مسائل و مشکلات این بخش در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، کمیته بیمه پارسیان به ریاست یعقوب دلدار مدیر جهاد کشاورزی پارسیان و با حضور سرکار خانم بهبودی کارگزار بیمه، ارزیاب بانک کشاورزی، رئیس صنف کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری و کارشناسان امور دام، زراعت و باغبانی در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

 

در ابتدا سرکار خانم بهبودی کارگزار بیمه گزارشی از عملکرد خود در سال جاری را بیان کرد و سپس مهندس پلنگی کارشناس امور دام به تشریح تعرفه های جدید بیمه پرداختند و در ادامه ارزیاب بانک کشاورزی گزارشی مبنی بر پرداخت 98% از بیمه سال گذشته و پیگیری 2% باقیمانده را در سال جاری را بیان نمودند.

 

در پایان جناب مهندس دلدار اظهار داشتند کمیته بیمه باید فعال باشد و جلسات ماهی یکبار تشکیل گردد و نیز تاکید بر لزوم فعالیت بیشتر در خصوص بالابردن سطح بیمه محصولات کشاورزی بدلیل محدودیت زمان کشت در سال جاری را داشتند .